Kommunestyrene i Overhalla og Namsos sluttbehandler omlegging av takst- og rabattstruktur i Namdal bompengeselskap før sommerferien

Går for heldøgns innkreving av bompenger

Tida med betalingsfritak i bomringen på kveld og helg kan være over. Hvis innkreving hele døgnet innføres, kan bilistene være ferdig med å betale bompenger i april 2019.

HELDØGNS: Fra 1. september blir det trolig ikke lenger mulig å passere bomringen inn til Namsos uten å betale. Fritaket på kveldstid og i helger – som vi har hatt hittil – faller trolig bort. FOTOMONTASJE: FRODE BUVARP 

Jeg håper folket kan være med på en dugnad for å bli ferdig med bompengene på kortere tid.

Ordfører Arnhild Holstad
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Saken skal behandles politisk i Overhalla og Namsos kommunestyrer i juni, men de to rådmennene legger fram en sak med et forslag om å gå for ei løsning der innkrevingstida nå kan reduseres med ti måneder, forutsatt at omlegginga skjer innen 1. september i år.