Forvirring om kommunereformen

Det ble noen minutters forvirring knyttet til kommunesammenslåinga i Ytre Namdal, da ordførere fra Region Namdal møttes på Rørvik i går.

FORVIRRING: Det hersket en stund full forvirring om tvangsaamenslåing av kommunene eller ikke, men Per Helge Johansen (til venstre) og Steinar Aspli tok et felles løft umiddelbart etterpå. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Det startet da NTB kom med melding om at ei tvangssammenslåing av Leka, Vikna, Nærøy og Bindal ikke var med da Stortingets kommunalkomite avga si innstilling om kommunereformen.

Leka-ordfører Per-Helge Johansen fikk telefon fra NRK for å kommentere «nyheten» og da de andre ordførerne fikk vite hva som foregikk, ble det ei hektisk telefonering.Etter en liten halvtime ble feilen oppklart og det ble klart for alle at komiteens flertall fra H, Frp og V går inn for ei tvangssammenslåing av kommunene i Ytre Namdal og Bindal.

Stortinget behandler saken 8. juni.