Har reparert og forsterket 25-30 kilometer grusveger i Bangdalen

Kraftlinjeutbygging gir ringvirkninger

En mild vinter kombinert med mye tungtrafikk etterlot vegnettet i Bangdalen i dårlig forfatning. Nå er «hele» dalen nygruset.

STOR TRAFIKK: Fra grustaket i Bangdalen har det fra tidlig i mai gått 15–17 grusbiler i skytteltrafikk for å kjøre grus til vegreparasjoner. Et slikt lass som på bildet veier omkring 28–30 tonn, så da kan du selv regne på hvor mange turer som må til for å frakte 70.000 tonn grus. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Dette prosjektet har gitt positive ringvirkninger for flere entreprenører.

Bjørn Aakre, Kne Maskinentreprenør
NAMDALSAVISA

BANGDALEN: – Når vi har forårsaket skader, må vi selvsagt rydde opp etter oss, sier kommunikasjonssjef i Statnett, Martha Hagerup Nilson.