Dumt med søppel i matfatet:

Politiske valg

Innspill
NAMDALSAVISA


Matfat vårt i havet er i ferd med å drukne i søppel. Vi kan løse problemet, men da må være villige til å ta opp kampen.

Hvert år havner flere millioner tonn søppel i verdenshavene. I Norge dumpes det årlig 34.000 tonn søppel bare i Nordsjøen. I tillegg slippes det ut 8.000 tonn mikroplast, altså veldig små plastpartikler, årlig i Norge. Havet sluker alt. Men det blir ikke borte.

Når plasten først har kommet ut i naturen kan den forurense i hundrevis av år fordi den brytes ned. Ved norske strender, langs kysten og på havbunnen er det fullt av sneiper, plastflasker, fiskeutstyr, engangsgriller, sprøytespisser, poser, tauverk, gamle dekk, flasker, bokser og glasskår.

Dette er søppel som ødelegger kysten og havbunnen.

Millioner av sjødyr, fisk og fugler dør årlig ved at de setter seg fast, kutter seg eller spiser søppel.

I Nordsjøen inneholder magene hos 94 prosent av fuglene plast. Over en fjerdedel av torsken i havnebassenget i Bergen har plast i magen. Sjømat full av plast kan ødelegge Norges rykte som hav- og fiskenasjon. Fiskemiddagen blir ikke særlig fristende hvis vi vet at den kan inneholde mikroplast.

Det er likevel mye vi kan gjøre. Å plukke opp plasten som ligger i fjæra og levere den til gjenvinning er enkelt og effektfullt. I år skal Venstre-folk fra 100 lokallag over hele landet få med seg mange andre frivillige og ta et tak for å ta vare på havet.

Venstre har de tre siste årene sørget for at også Stortinget bevilger penger for å bekjempe forsøplingen av havet. Vi har kjempet gjennom 35 millioner kroner til opprydding av norske strender. I et prosjekt fisker fiskere etter søppel. En annen ordning er vrakpant for fritidsbåter slik at vi får slutt på at gamle båter bare senkes i fjordene. Venstre tok også initiativ til å forby mikroplast i kosmetikk og fikk gjennomslag for det.

Dette er helt nødvendige tiltak, men ikke nok. Norge må ta større grep for å redde havet. I år 2050 vil det være like mye plast i havet som fisk hvis vi ikke fikser problemet i årene som kommer. Venstre har derfor laget en tiltakspakke mot marin forsøpling.

Plast må erstattes med bioplast som kan brytes ned i naturen. Derfor må det forskes mer. Vi trenger kunnskap om hvordan vi renser havet for mikroplastbiter. Vi vet at plast brytes ned til mikropartikler som tas opp i dyr og plankton.

Vi vet også at mye av mikroplasten i Norge kommer fra bildekk som slites på veiene våre og skylles ned i havet, og fra tusenvis av kunstgressbaner. Vi skal fortsatt spille fotball, men samtidig må vi sørge for at utslippene av mikroplast går ned.

Venstre ønsker å fase ut tynne plastposer og styrke utviklingen av resirkulert eller bioplast. Vi bør fase ut bruken av gummigranulat i kunstgressbaner. Det haster med å finne gode erstatninger.

Med Venstre på Stortinget vil det bli jobbet hardt for at Norge går i front for å redde havet fra marin forsøpling. Vi må slutte å behandle vårt matfat som en gigantisk stor søppelfylling.