SalmoNor får tillatelse til lakseproduksjon i Indre Follafjord

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gitt Salmonor en midlertidig tillatelse til å produsere laks ved Stevika i Indre Follafjord i Nærøy.

FÅR MIDLERTIDIG TILLATELSE Salmonor får tillatelse til lakseproduksjon i Indre Follajord.  Foto: Ned Alley, ANB

NAMDALSAVISA

NAMSOS: SalmoNor AS søkte i 2016 om utslippstillatelse for tre lokaliteter i Indre Follafjord. Disse lokalitetene ligger ved Bogan, Teplingan og Stevika i Indre Follafjord.

Fylkesmannen har nå gitt Salmonor en midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til å produsere en generasjon laks ved lokalitet Stevika.

En tillatelse etter forurensningsloven er en av flere tillatelser en virksomhet trenger for å etablere en oppdrettslokalitet.

Tillatelsen er nå oversendt til Nord-Trøndelag fylkeskommune som er endelig konsesjonsmyndighet etter akvakulturloven. Indre Follafjord er en terskelfjord med to grunne terskler, en ved Korsnesstrømmen, og en ved Foldereid.

Har gitt avslag tidligere

Dette hindrer en god og effektiv vannutskifting i fjorden og deler fjorden inn i to ulike basseng med ulik bæreevne for utslipp. Fylkesmannen har tidligere avslått søknadene om utslippstillatelse ved Bogan og Teplingan som ligger innenfor terskelen ved Foldereid.

– Søknadene fra Salmonor i Indre Follafjord har vært gjennom grundig vurdering hos oss. Vi har sett at terskelen ved Foldereid har stor betydning for vannutskifting i det indre bassenget av Indre Follafjord, sier miljøverndirektør Bjørnar Wiseth.

– Målinger som er gjennomført høsten 2016 og vinteren 2017 tydet på at bæreevnen for det indre bassenget i Indre Follafjord allerede er nådd, samtidig som tilstanden i det ytre bassenget ser ut til å være god. Dette er grunnen til at vi i desember avslo søknadene om produksjon på lokaliteter ved Bogan og Teplingan, og nå gir en midlertidig tillatelse til produksjon ved lokalitet Stevika. Vi ønsker å presisere at dette er en tillatelse etter forurensningsloven, noe som må ligge til grunn for at Nord-Trøndelag fylkeskommune kan gi en tillatelse etter akvakulturloven. Nord-Trøndelag fylkeskommune er endelig konsesjonsmyndighet etter akvakulturloven, sier Wiseth.

Vurderer miljøpåvirkning

Lokalitet Stevika ligger i det ytre bassenget like utenfor terskelen ved Foldereid. Det er stilt krav til overvåking av tilstanden i det indre og ytre bassenget, overvåking av algeproduksjonen i fjorden og overvåking av bunndyr i nærheten av anlegget.

– Bæreevnen i Indre Follafjord vil variere, avhengig av hvor lang tid det tar mellom hver gang bunnvannet byttes ut. Når vi nå har gitt en midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til å produsere en generasjon ved Stevika har vi lagt til grunn de tillatelsene vi allerede har gitt i Indre Follafjord sett opp mot at det kan være år hvor bæreevnen for Indre Follafjord er dårligere. Det er også slik at produksjon i det ytre bassenget kan påvirke tilstanden i det indre bassenget. Vi har i tillatelsen stilt utvidet krav til overvåking i fjorden for å sikre at produksjonen i Indre Follafjord er innenfor fjordens bæreevne, sier Wiseth.