Kjemper om å bli årets IA-virksomhet

To bedrifter fra Namdalen er nominert til å bli årets IA-virksomhet i Nord-Trøndelag.
NAMDALSAVISA

STIKLESTAD: Årets Stiklestadkonferanse for et mer inkluderende arbeidsliv fokuserer på temaet arbeidsmiljø. Tradisjonen tro skal «Årets IA-virksomhet» kåres.

I år har det kommet inn sju søknader om å bli årets IA-virksomhet, deriblant to fra vårt distrikt:

• Namdalseid kommune: Kommunen har over tid vært grundige, målrettede og de har forankret HMS og IA-arbeidet sitt i hele kommunen. Vernetjeneste og tillitsvalgte er aktive på alle nivå, noe som fremmer et solid partssamarbeid. Dette gjenspeiler seg blant annet i et velfungerende AMU. Alle ansatte uavhengig av nivå og enhet er ansvarliggjorte for et bedre arbeidsmiljø i kommunen. Samarbeid og likeverd er satt på dagsorden.

• Moamarka Barnehage i Overhalla: Barnehagen har over tid hatt et langsiktig og systematisk arbeid for å nå målene sine. De har et godt forankret partssamarbeid og jobbet med prosess over tid. Virksomheten jobber aktivt med alle tre delmål i IA-avtalen og definerer arbeidsmiljøutvikling som en prioritert og kontinuerlig prosess. De har vært opptatt av å jobbe smart og valgt å styre ressursene mot helsefremming istedenfor reparerende tiltak.

I tillegg er Contiga AS nominert.

Prisen Årets IA-virksomhet deles ut under Stiklestadkonferansen 8. juni. Konferansen arrangeres årlig av NAV Arbeidslivssenter.