Nå skal flaskehalsen bort

Rett etter pinsa starter jobben med å fjerne jernbaneundergangen på E6 Vintermyr i Namsskogan.

trangt Undergangen på E6 skal bort. 

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Jernbaneundergangen har vært en flaskehals for trafikanter i mange år. Den er så smal at to biler ikke kan passere hverandre under jernbanen.

Snart blir flaskehalsen historie. Tirsdag begynner Statens vegvesen å bygge ny vegløsning på stedet.

- Vi har valgt en løsning med bru som bygges over jernbanesporet. På grunn av dårlige grunnforhold er dette en bedre løsning enn å bygge kulvert. Hvis alt går som planlagt, så kan trafikantene kjøre på den nye vegen til jul, sier byggeleder Idar Buknotten.

Han opplyser at vegvesenet starter med forberedende arbeid til uka, og med selve bruarbeidene i begynnelsen av august.

- Brua, som er ei betongbru, blir ca. 35 meter lang og ca. 10 meter bred. Høyden under brua er 7,5 meter, opplyser Buknotten.

Det bygges ny veg sør og nord for brua, for å få en bedre kurvatur. Dagens veg er svingete og uoversiktlig. Det blir ca. 600 meter ny veg nord for den nye brua og 400 meter ny veg sør for brua.

Peab Anlegg AS er entreprenør.