Alt ok i promillekontroll

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Mellom klokken 10.00 og 10.40 søndag utførte politiet en promillekontroll på fylkesveg 17 i Namdalseid. 32 førere ble kontrollert, og alt var ok.