Vikna kommunes satser 140 millioner på «Helse for framtida»

Gigantisk helsehus ferdig i 2019

Oppgradering av rom i gammelbygget starter i høst, nybygget påbegynnes over nyttår og i januar 2019 vil trolig det gigantiske, nye helsehuset til 140 millioner stå ferdig i Rørvik.

GIGANTPROSJEKT Prosjektleder Anne-Ruth Jangaard viser her fram skisse av helsehuset sammen med helse- og sosialsjef Ivar Kvalø.  Foto: Sturla Nordbøe

Prosjektet skal legges fram for kommunestyret til endelig behandling.

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Et enstemmig Vikna kommunestyre ga før helga klarsignal og godkjenning av framdriftsplanen. For å kunne gjennomføre framdriftsplanen inneværende år ble samtidig budsjettramma for 2017 økt til 30 millioner kroner. Det økte finansieringsbehovet dekkes gjennom lån.