Helse Nord-Trøndelag i april:

• Økt ventetid for pasienter • Nedgang i inntekter • Økte lønnskostnader

Helse Nord-Trøndelag fikk i april et resultat som var 11 millioner kroner dårligere enn budsjett.

MÅ JUSTERE RESULTATMÅLET – IGJEN – Helseforetaket er avhengig av å gjennomføre en god sommerdrift og noe effektivisering av driften utover høsten for å kunne nå den nye prognosen, sier fungerende økonomisjef, Stein Erik Breivikås. 

Vi legger opp til å gå med pluss, prognose for årsresultat blir nå redusert til et overskudd på cirka 25 millioner kroner.

Stein Erik Breivikås
NAMDALSAVISA

NAMSOS: I nye styredokumenter skriver tidligere økonomisjef Tormod Gilberg om måneden hvor inntektene gikk ned – mens lønnskostnadene gikk opp.