20 millioner til kompensasjon til kommunene

Kommuner som bygde opp apparat for å bosette mindreårige asylsøkere etter anmodning fra staten, får delvis kompensasjon for utgiftene i revidert nasjonalbudsjett.

TAPTE Namsos kommune investerte blant annet 4,1 millioner i dette huset, og ordfører Arnhild Holstad er betenkt over hvordan saken vil påvirke liknende forespørsler fra staten i framtida og kommer til å si nei neste gang. Nå får kommunene en kompensasjon på 20 millioner kroner.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I Namdalen brukte Namsos kommune mellom 2 og 2,5 millioner kroner på forberedelsene – mens Nærøy opplyser at forberedelsene til mottaket kostet kommunen i overkant av tre millioner kroner.

Slik det kommer fram betyr det at kommunene mest sannsynlig vil få igjen under halvparten av det som ble investert.

– Vi er tilfreds med at regjeringspartiene og samarbeidspartiene har hørt på KS og kommunene, og er blitt enige om at kommunene skal ha kompensasjon for noen av disse utgiftene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

KS sitt landsstyre uttrykte nylig enstemmig kritikk mot at slik kompensasjon ikke var med i regjeringas opprinnelige forslag til revidert nasjonalbudsjett. Landsstyret advarte mot at hvis ikke kommunene fikk en rimelig kompensasjon for store ekstrautgifter de pådro seg etter å ha fulgt sterke anmodninger fra statlige hold, kunne dette påvirke viljen til å bosette enslige mindreårige flyktninger om behovet skulle oppstå igjen.

KS har tidligere anslått at kommuner som etablerte bofellesskap for mindreårige flyktninger som likevel ikke kom, har hatt ekstra utgifter på om lag 50 millioner kroner. I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene får de altså kompensert for 20 millioner kroner.

– Vi hadde selvsagt veldig gjerne sett at kommunene fikk kompensert for alle disse ekstrautgiftene. I dag er vi likevel først og fremst glad for at partiene erkjenner at kommunene som lojalt har fulgt opp anmodninger fra staten, ikke skal ta hele den økonomiske belastningen for dette, sier Helgesen.