Terje Tysland og Ketil Stokkan med felles låt

En sjarmerende musikalsk parentes

Det er to av norsk musikks mest kjente artister gjennom de siste fire tiårene som nå har slått seg sammen. Verken Terje Tysland eller Ketil Stokkan trenger en nærmere introduksjon, men det kan sies mye om deres nye samarbeidsprosjekt.
NAMDALSAVISA

På alle måter er dette et retroprosjekt, som musikalsk sett befinner seg i et vakuum, og det er vanskelig å finne en relevans i dag. Tekstmessig er det jovialt tilbakeskuende, men heller ikke noe mer. Poesien uteblir, og det blir en noe konvensjonell og uengasjerende tekstlig reise.