Fylkeskommunen blar opp for Namdalshagen

Fylkesråd Terje Sørvik innstiller på millionstøtte til Namdalshagen.

Støtte Fylkesråd Terje Sørvik innstiller på at fylkeskommunen bevilger inntil en million kroner til to ulike prosjekter i Namdalshagens regi.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Foran møtet i fylkesrådet 13. juni har fylkesråd for regional utvikling innstilt på at Nord-Trøndelag fylkeskommune bevilger Namdalshagen inntil 500.000 kroner i 2017 for gjennomføring av Trainee Namdal.