Fylkesrådet behandler forslaget 13. juni

Sju millioner til arbeidet med omstilling i Lierne

Fylkesråd Terje Sørvik vil bla opp sju millioner kroner i tilskudd til arbeidet med omstilling i Lierne.

Positiv Fylkesråd Terje Sørvik foreslår at omstillingsarbeidet i Lierne bevilges sju millioner kroner. 

NAMDALSAVISA

LIERNE: Fylkeskommunen er sterkt involvert i omstillingsarbeidet i Lierne, både finansielt og gjennom arbeidet i omstillingsstyret, der fylkeskommunen har observatørstatus sammen med kommunen og Innovasjon Norge.

Fylkesrådet har tidligere signalisert sterk støtte til arbeidet med å omstille Lierne etter nedlegginga av bakerier og de utfordringer kommunen har stått overfor etter at størstedelen av sauenæringa i kommunen er lagt ned.

Gledelig

– Det er gledelig at man gjennom omstillingsarbeidet i 2016 har oppnådd betydelige resultater, selv om nedlegigingen av Drømmebakeriet i vår har vist at det er utfordrende å dra i gang slik virksomhet, og ikke minst å etablere seg i markedet. Imidlertid har fylkesrådet et berettiget håp om at den nye aktøren innen bakerivirksomheten i kommunen kan  lykkes, skriver fylkesråd for regional utvikling, Terje Sørvik, i sin vurdering.

Fylkesrådet registrerer fortsatt at det er stor entusiasme og etterspørsel etter virkemidler for å utvikle næringslivet i kommunen. Fylkesrådet mener den satsinga det legges opp til i 2017 vitner om en offensiv tilnæring til dette.

Fylkesrådet ser derfor positivt på videre støtte til arbeidet og vil gjennom denne bevilgninga bidra til å understøtte det videre arbeidet.

– Omstillingsarbeidet i Lierne må så langt betraktes som vellykket. Lierne Utvikling AS har godt grep om arbeidet og både selskapet og kommunen har god styring på prosjektet, fastslår fylkesråden.

Vil følge opp

Fylkeskommunen mener at budsjettet for 2017 er realistisk og godt begrunnet, og vil følge opp dette med ei bevilgning som imøtekommer det skisserte behovet.

Fylkeskommunen bevilger sju millioner kroner til omstillingarbeidet i Lierne for 2017.

Det foreslås at beløpet finansieres med 4,5 millioner fra de statlige midlene og 2,5 millioner kroner fra de regionale midlene.

Saken skal behandles av fylkesrådet 13. juni.