Har rom for alle

Samhold og inkludering er to viktige stikkord for Namsos Idrettslag. Det er det ukentlige kveldsmattilbudet et godt eksempel på.

Kveldsmat To kvelder i uka inviteres det til kveldsmat i NIL-huset i Kleppen. Fra høyre: Kirsten Kvalø, Line Forkner, Lasse Ledang og Grete Bugge.  Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Siden 2014 har døra inn til NIL-huset i Kleppen vært åpen to kvelder i uka for både spillere, trenere, foreldre og andre NIL-venner som har lyst på kveldsmat. Frivillige krefter innad i klubben trår til for å skape et samhold på tvers av lagene og alderstrinnene. Og også mellom foreldre.

– Dette er et sosialt tiltak først og fremst. Vi tar også sikte på å styrke selve fotballfamilie-konseptet vi har i Namsos IL. Vår visjon er at klubben skal være en viktig arena for både barn og ungdom, og at de skal trives her i Namsos. Vi ser at denne kveldsmaten er et populært tilbud, og det er flere og flere foreldre som engasjerer seg også, forteller Kirsten Kvalø.

Til tider kan det være helt fullt inne i klubbhuset av sultne ungdommer.

– Det skjer titt og ofte at det er kø utenfor døra rett før vi åpner, sier Grete Bugge.

Klubben har fått god drahjelp fra sine sponsorer når det kommer til maten de serverer. Engasjementet til foreldre har vokst i takt med populariteten til tilbudet. I 2014 var det tre fotballmødre som tok initiativ, nå har de ei liste på over 60 fotballmødre og fedre som ønsker å stille opp.

– Dette er en lett form for dugnad. Så har vi det veldig koselig sammen, sier Lasse Ledang, en av foreldrene som stiller opp på dugnad.

– Det er også litt stas for ungene at foreldre hjelper til på deres arena, legger Line Forkner til.

Det er ikke bare spillere, foreldre og NIL-venner som drar nytte av kveldsmat-tilbudet. Også tilreisende lag får tilbud om å komme inn for å ta seg en matbit før de reiser heim. Uavhengig av kampresultat.

– Her har vi rom for alle, sier Kvalø.