Sommerfartsgrense på enkelte veger

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Statens vegvesen har fattet vedtak om sommerfartsgrense på en del fylkesveger i Nord-Trøndelag mellom 1. juni og 31. august.

 I sommer blir det fartsgrense 60 kilometer i timen på fylkesveg 289 ved Skjevik, fylkesveg 401 ved Namsen Fishing Camp, fylkesveg 763 ved Bølarein, fylkesveg 763 ved Strindmoen Camping og fylkesveg 769 ved Kvisterø Camping.

Det er fattet liknende vedtak tidligere år også, så det har derfor ikke vært noen høringsrunde nå.