Lyst på personlig bilskilt? Torsdag kan du bestille!

Blar du opp 9.000 kroner kan du bestille ditt egne, unike bilskilt i ti år.

Noe for deg? Hvem vet – kanskje dukker dette skiltet opp i Namsos en dag?  

NAMDALSAVISA

NAMSOS:  – Bilentusiastene har etterspurt det lenge, og jeg er glad for at det nå blir mulig å søke om å få tildelt personlige kjennemerker i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i ei pressemelding.

Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste torsdag formiddag. Du må imidlertid være rask dersom du vil være helt sikker på at ingen andre snapper opp akkurat den tegnkombinasjonen man selv ønsker seg. Dersom det er flere som søker om samme kombinasjon, vil søknaden som ble først registrert få førsterett.

For å få godkjent en tegnkombinasjon er det et krav at den ikke er støtende, til ulempe for noen eller at den krenker varemerkerettigheter. Alle personlige skilt må ha minst to og maksimalt sju tegn, inklusive eventuelle mellomrom. Det er bare tillatt å bruke norske bokstaver og tall.

Den som bestiller personlig bilskilt må dessuten være fylt 18 år og eie den aktuelle bilen som skal ha skiltet. Det personlige bilskiltet følger ikke bilen ved salg, men kan knyttes til din neste bil isteden. Å videreselge bilskiltet er ikke lov.