Rapport fra fjellstyre om bestanden

Flere ryper i Lierne

Rapport fra fjellstyret i Lierne viser en liten oppgang av ryper i 2016 sammenliknet med året før.

OPPGANG I 2016 var det en liten oppgang av ryper i Lierne. Det er håp om at økninga fortsetter i år.  Foto: Knut Høihjelle

NAMDALSAVISA

LIERNE: Fjelloppsynet i mange statsallmenninger har oppsummert forholdene i rypefjellet i løpet av senvinteren og våren.