SV uenig i omlegging av bompengesystemet

Fortsatt gratis kveld og helg

Namsos SV støtter ikke forslaget om å kreve bompenger døgnet rundt i bomringen rundt Namsos. Saken skal behandles av kommunestyret torsdag kveld.

INGEN ENDRING SVs Kjersti Tommelstad og Kåre Aalberg ønsker ikke å innføre betaling på kveldstid og i helgene for å bli ferdig med bomringen rundt Namsos sju måneder tidligere enn med dagens betalingsordning. Saken skal behandles av kommunestyret torsdag kveld.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Å endre dagens ordning med fri passering etter klokka 18 og i helgene, vil bety at urettferdigheten i bompengeinnkrevinga forsterkes. Det blir de som bor utenfor bomringen som fortsatt må ta den største belastninga, sier Kjersti Tommelstad som er partiets gruppeleder i Namsos.