Vil fortsatt ha mobilfri skole

Rådmannen foreslår å innføre mobilfri skole som ei permanent ordning for skolene i Namdalseid.
NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Ut fra rådmannens oppfatning vil dette kunne bidra til et godt læringsmiljø som legger til rette for sosial kontakt og fysisk aktivitet.

Det har kommet fram flere positive effekter av ordninga med mobilfri skole. Elevene sier blant annet at de snakker mer med hverandre.

Saken skal behandles i formannskapet torsdag 15. juni.