Ingen debatt om NTS-oppkjøpet av Midt-Norsk Havbruk

Børsverdi på 3,6 milliarder

Med oppkjøpet av Midt-Norsk Havbruk har verdiene av aksjene i NTS ASA økt fra 1,2 til 3,6 milliarder kroner. Ikke rart det var mange smil på onsdagens ekstraordinære generalforsamling.

STORE VERDIER Sentrale aktører i det «nye» NTS ASA etter onsdagens generalforsamling. Utvidelsen av aksjekapitalen førte til at selskapets aksjer ble verd 3,6 milliarder kroner på Oslo Børs. Fra venstre: Halle Sivertsen, Roald Dolmen, Nils Andre Williksen, Ivar Williksen, som alle var eiere i Midt-Norsk Havbruk, styreleder i NTS Roger Granheim, Odd Reidar Øie, største aksjonær i NTS, og selskapets adm. direktør Harry Bøe.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Generalforsamlinga ble en formalitet hvor ingen tok ordet knyttet til styrets forslag om kapitalforhøyelse, endring av formål eller skifte av kontoradresse.