Ikke alle tvinges

For egen regning

Nyttig Det er ikke alle steder at kommunesammenslåing oppleves som et overgrep og brudd på demokratiske spilleregler. De tre kommunene Namsos, Fosnes og Namdalseid har i det stille tatt fatt på å forme en ny kommune. Et ønsket samarbeid for å stå bedre rustet i framtida. På dette nettstedet «Nye Namsos.no» kan en følge noe av prosessen.  Foto: Skjermdump

NAMDALSAVISA

Hvordan blir det å bo i en ny kommune? I 2020 vil to nye store kommuner i Namdalen se dagens lys. «Nye Namsos» og «Nye Ytre Namdal».

Mange, spesielt i Leka og Bindal, håper at Erna Solberg må pakke kofferten og forlate statsministerboligen i løpet av høsten. Både Ap og Sp har åpnet for at tvangsvedtaket kan bli opphevet, så antallet stemmer kan bli høyere enn vanlig i de kommunene.

Nyhetsbildet har naturlig nok vært preget av store oppslag i alle landets medier, hvor det blir påstått at tvangsvedtaket bryter med alle demokratiske verdier vi har i dette landet. I sosiale medier har debattene rast og deltakerne har ikke akkurat spart på kruttet. På Facebook er det heller ingen møteleder som kan holde i trådene og styre debatten. Kommunereformen vil nok sette sitt preg på sommeren og den kommende valgkampen også.

Nærmest i det stille har man begynt å forme en ny kommune i den andre delen av Namdalen. «Nye Namsos». I Namdalseid og Fosnes ville innbyggerne bli en del av «Nye Namsos». De har vært klare på de skal bevare identiteten og stoltheten av å være den de er. Det er fornuftig, og viktig. De nye innbyggerne vil utgjøre bare 15 prosent av innbyggertallet i «Nye Namsos».

Deres stemme må bli hørt i det nye kommunestyret som skal bestå av hele 41 representanter. De jeg har snakket med i Namsos om dette, synes det er stas med mye sambygdinger. Det lover bra.

Som innbygger er jeg spent hvordan min nye heimkommune vil bli. Det er mulig å få et lite innblikk i dette arbeidet. Nett- stedet «nyenamsos.no» er et nyttig verktøy. Der ligger et interessant dokument som heter «Nye Namsos, tall og fakta», som har gjort meg mer kjent med min kommune samt Namdalseid og Fosnes. Der finner du også en oversikt over hva de forskjellige utvalgene arbeider med.

Det er bare å håpe at dette nettstedet blir jevnlig opp- datert slik at prosessen framstår som åpen og oversiktelig.

Ordførere, politikere, administrasjon og flere ansatte har kommet godt i gang med forarbeidet, og det er betryggende.

For meg virker det som alle har et oppriktig ønske om å lykkes. Selv måtte jeg dra på smilebåndet da jeg så en videofilm fra ei fellessamling. Det minnet meg om da ansatte i NA og Trønder-Avisa møttes sommeren 2014 i NTE Arena.

NA hadde blitt solgt fra Amedia til erkekonkurrenten på Steinkjer. Med ett skulle avisfolket i Namsos og Steinkjer samarbeide for å gjøre oss sterke og best mulig rustet til å mestre en krevende medie- hverdag. Synergier måtte hentes ut samtidig som hver enkelts avis sin egenart skulle bestå.

Hører det kjent ut? Jo, det handler om mye av det samme. Har vi lyktes? I NA mener vi det. Vi har et godt grep om leser- markedet. Vi er ønsket og relevante for namdalingene. Det viser oppslagstallene. På flere andre områder er vi ferd med å lykkes – i samarbeid med gode eiere og kolleger på Innherred.

Det handler om å forstå hverandre, ha respekt for hverandre, stole på egne ferdigheter – og så er det en gang slik, at noen er satt til å styre og da kan det komme noen beslutninger som ikke alltid behøver å falle i god jord. Det er vår hverdag og kanskje ikke så ulik den som vil bli for dem som skal arbeide i «Nye Namsos».

Jeg er av natur optimistisk anlagt, så med den nye rådmannen Inge Ryan på laget, har jeg store forventninger til den nye kommunen. Når ballen er landet i Ytre Namdal, er det ingen grunn til å tro noe annet enn at de vil lykkes også.

Da er jeg mer bekymret for om Namdalen vil bli hørt, sett og tildelt midler i det nye Trøndelag. Å være lokalpolitiker og ordfører i Namdalen vil kreve sitt i årene som kommer. Da hjelper det å være «Stolt namdaling» – det kan alle samles om.