Ukas strek fra Knut

Ukas strek 23.06.2017. Tegning: Knut Høihjelle 

NAMDALSAVISA