50 ville lære om laksen

FOREDRAG: Viggo Reinert holder foredrag om kilenotfiskets historikk og status idag. foto: ADINA SVEDBERG 

NAMDALSAVISA

OTTERØYA: Laksens Dag ble arrangert for første gang og det viste seg at det var mange som var interessert i å lære seg mer om laks.

Cirka 50 personer møtte opp for å høre på foredrag som omhandlet kilenotfiske og oppdrett av matfisk på Otterøya, Namsenlaksen og hvordan det står til med oppdrettsfiskens helse og velferd.


Lus i sikte Bedriften Aqua Kompetanse (ved Miriam Hamadi og Karen Fosse Sivertsen) viser frem lakselus i lupen for interesserte barn og voksne og stod for fiskekonkurranse.  

 

I tillegg kom det flere for å være med på læring om villaksen for barn – ved Statens Naturoppsyn og Kunnskapssenteret for Laks og Vannmiljø – spise nydelig sautert villaks, fiske etter godteri i «fiskedammen», tipp vekten på laksen, eller for barna: tipp hvor mange smolt (salt sild) det finnes på boksen...

Noen av øyas bedrifter som jobber med laks på en eller annen måte var representert på stand. Mellomtrinnet på Otterøy skole viste også frem et fint arbeid om produksjon av oppdrettslaksens alle livsstadier, rensefisk og kilenotfiske basert på studiebesøk dem har gjort.


Tippet vekta Mange hadde lyst å tippe vekt på villaksen. Premien var laksen.