BAYER

Dagens Trumpet

  Foto: Reuters

NAMDALSAVISA

Jeg har lenge undertrykt en nesten uimotståelig trang til å skrive om Trump, men i dag ble overmakten for stor. Da han reverserte oppmykningen mot Cuba, ble det for mye for meg.

Til stor jubel erklærte han at han ville gjeninnføre sanksjoner mot Cuba som han karakteriserte som et brutalt regime. Cuba er nok ingen demokratisk mønsterstat, men de har stort sett plaget sine egne innbyggere. USA derimot kan vise til kriger i både Vietnam og Irak der brutaliteten var mye verre.

Trump ville også at politiske fanger skulle slippes fri. Det er jeg enig i, men hva med Snowden? Han røpet at USA har begått ulovligheter mot både egne og andre lands innbyggere, og USA vil helst holde dette hemmelig. Derfor måtte Snowden rømme til Russland(!) for å unnslippe amerikanske myndigheter. Trump ville også ha internasjonalt overvåkede valg på Cuba. Ja, ja, han kan jo bare be Russland overvåke valg på Cuba også, ikke bare i USA.

«Mine handlinger i dag vil gjøre livet til cubanerne bedre» sa han. Da tenker han nok på at han har fratatt flere titalls millioner amerikanere retten til rimelig helsestell, og det etter hans mening mye bedre. Cubas helsestell er betraktet som et av de beste i hele verden, så enhver forverring av helsestellet på Cuba som følge av lavere inntekter, vil Trump betrakte som framskritt.

Et annet utsagn Trump kom med var at «Amerikanske selskaper får ikke gjøre forretninger som det cubanske militæret profiterer på». Trump tror at det på Cuba er som i USA at forsvaret stikker av med en så stor del av inntektene at det blir lite igjen til f.eks. helsestell. Til Trumps opplysning kan jeg opplyse at dette ikke er tilfelle i de fleste land. Noen land bruker mer penger på helse og velferd enn på forsvaret.

Ellers går jeg nå og venter på neste tweet fra Trump. Hva den vil inneholde, er ikke godt å si, men jeg tror han vil annonsere nytt valgspråk fra AMERICA FIRST til MY FAMILY FIRST.

Og sånn går no dagan!