Gavepakke til Bindal kommune

Får 1,5 mill. for å lage park og festivalområde

Bindal kommune har fått fylkeskommunalt tilskudd til å utvikle kommunesenteret Terråk.

PARK Planene for den nye parken på Terråk med strandpromenade og scene er allerede på plass. Tegning: On arkitekter og ingeniører AS 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Midlene skal brukes til å etablere et helårs parkområde med stier, aktivitetsområde og sittegrupper. I tillegg skal det lages et festivalområde med utendørsscene som blant annet kan benyttes i forbindelse med Nordlandsbåtregattaen.


Torg, park og strandpromenade på Terråk

Pynter opp i sentrum

I mange år har det vært snakket om å forskjønne sentrum på Terråk. Nå er planene klare.

 

– Regattaen og Nordlandsbåten er en del av Bindals karakter. Nå kan regattaen utvikle seg videre. Det er viktig å sette søkelys på kystkulturen på Helgeland slik som folket i Bindal og Terråk idrettslag gjør. Dessuten har Bindal kommune i samarbeid med andre aktører lagt stor vekt på å tilrettelegge området for alle brukergrupper, store som små, sier Siv Mossleth, gruppeleder for Sp i fylkestinget i Nordland.

Nordland fylkeskommune har avsatt ni millioner kroner til tilskuddsordningen for stedsutvikling i 2017 som nå Bindal får sin skjerv av.

– Et attraktivt og tilrettelagt sentrum er bra både for det lokale næringsliv og for helse og trivsel blant de som bor på Terråk og tilreisende, forteller Mossleth.