Lang ferie er sjelden kost for bøndene

Bønder har liten tid til ferie, viser ny undersøkelse. Over halvparten nøyer seg med to uker eller mindre.

Bønder unner seg ikke mye ferie. Når de først tar seg fri, er det over et kortere tidsrom.  Foto: Tor Ivar Viken

NAMDALSAVISA

NAMSOS: 21 prosent av bøndene har hatt to uker ferie i løpet av det siste året, mens snaut 14 prosent bare har hatt én uke, ifølge en undersøkelse foretatt av Agri Analyse for Landbruksforsikring. Nær 18 prosent oppgir å ha tatt ut enda mindre enn dette.

– Feriene er korte og sjeldne. Samtidig er nok forholdet til selve skillet mellom arbeid, fritid og ferie noe mindre tydelig enn for mange andre grupper, ettersom de fleste bønder også bor på bruket og har gårdsdriften som livsform, sier Håvard J. Djupedal, administrerende direktør i Landbruksforsikring.

Samlet sett svarte drøyt 52 prosent av bøndene at ferielengden siste 12 måneder har vært to uker eller mindre.

Om lag 45 prosent av bøndene svarte at de tar tre eller flere ferieuker, men bare snaut tre av ti har unnet seg fire uker eller mer. Drøyt to prosent var usikre på hvor mye ferie de hadde hatt det siste året.


Lange arbeidsdager


Også timeinnsatsen i løpet av en arbeidsuke er høy.

– Sju av ti bønder svarte at de jobber 50 timer eller mer i uken. Bare én av ti klarer seg med 39 timer eller mindre. Så det blir lange dager og stor samlet arbeidsbelastning, sier Djupedal.

I undersøkelsen har bøndene oppgitt gjennomsnittlig antall arbeidstimer per uke for hele året, når innsatsen på gårdsbruket og i annen virksomhet legges sammen.

– Vi vet at en svært høy andel av bøndene har inntekt fra arbeid utenom selve gårdsdriften, både i form av binæringer knyttet til bruket og til helt annen type virksomhet. Dette bidrar til å øke den totale arbeidsmengden for denne yrkesgruppen, sier Djupedal.


HMS-utfordringer


Med høyt tempo og lange dager er det ekstra viktig å ha bevissthet på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, mener Halle Arnes, fagkoordinator HMS i Norsk Landbruksrådgivning.

– Det skjer dessverre en del ulykker i jordbruket, og nå er vi inne i den mest belastede perioden. Fra juni til ut oktober skjer det erfaringsmessig spesielt mange uhell. Bedre rutiner og mindre hastverk kunne forhindret svært mange av dem, sier han.