Tilskudd til friskliv

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gitt Nærøy kommune tilsagn om et tilskudd på 270.200 kroner til prosjektet «friskliv, læring og mestring» i regi av kommunens frisklivssentral.

Tiltaket har hovedfokus på å ivareta personer med diabetes i kommunen. Fylkesmannen har lagt føringer som følger med tilsagnet. Blant annet at det skal være en tydelig brukerinvolvering og samhandling mellom frivillige organisasjoner og helseforetaket.