Vil ha Haugdahl som politileder i Namdalen og på Innherred

Seks personer fikk tirsdag tilbud om å bli ledere for politiet i Trøndelag. Snorre Haugdahl, som i dag er politistasjonsjef i Steinkjer, kan bli leder for Namdalen og Innherred.

Snorre Haugdahl, politistasjonssjef Steinkjer.  Foto: Bjørn Erik Øvrelid

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ansettelsesrådet i Trøndelag politidistrikt hadde tirsdag møte hvor det ble bestemt hvem som får tilbud om å bekle flere av lederstillingene i nye Trøndelag politidistrikt.

Av ei pressemelding signert personalsjef Joacim Arntsen Kristiansen går det fram at følgende personer har fått tilbud om stillingene som leder for felles påtaleenhet, leder for felles etterforskningsenhet, leder for felles forvaltningsenhet og leder for de tre geografiske driftsenhetene..

  • Leder for felles påteleenhet: Eli Aasland.
  • Leder for felles etterforskningsenhet: Anders Sunde-Eidem.
  • Leder for felles forvaltningsenhet: Siw Hind.
  • Leder for geografisk driftsenhet Innherred og Namdal: Snorre Haugdahl.
  • Leder for geografisk driftsenhet Trondheim og Værnes: Arve Nordtvedt.
  • Leder for geografisk driftsenhet Gauldal og Orkdal: Elisabeth Eldegard Eriksen.

- De øvrige stillingene blir behandlet til høsten. Disse er leder for forebyggende enhet, leder for felles enhet for operative tjenester og leder for felles enhet for sivil rettspleie, opplyser Kristiansen.


Flere kommuner må dele politikontakt

14 personer er tilsatt som politikontakter fordelt på 23 kommuner.Lensmann Ole Kristian Holand på Leka har fått tittelen politikontakt for Leka

Er fortsatt lensmann

– Jeg er fremdeles ansatt som lensmann på Leka – med de samme arbeidsoppgaver som i går, sier Ole Kristian Holand.