Namsos Venstre etterlyser et helhetlig miljøperspektiv

– Har Ap en miljøpolitikk?

Anne Cecilie Holm og Trond Prytz i Namsos Venstre etterlyser en lokalpolitisk miljøprofil etter utfallet av et par saker i Namsos kommunestyre.

MILJØFORKJEMPERE Venstres Anne Cecilie Holm og Trond Prytz etterlyser en helhetlig miljøpolitikk i Namsos. De er kritiske til kommunestyrets avgjørelse om å utsette ei sak om vern av en skogeiendom i Botnan. De deler heller ikke flertallets vurderinger knyttet til å gi tillatelse til etablering av nye oppdrettslokaliteter.  

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Namsos Ap sørget for at vern av skogeiendommen Ekorn i Botnan ble stoppet. De talte heller ikke miljøets sak da Namsos kommune stilte seg positiv til etablering av et oppdrettsanlegg ved Aldgården. Har Ap en miljøpolitikk? spør de to venstrepolitikerne.