Ap vil satse mer på skog

Arbeiderpartiet ønsker flere arbeidsplasser i skogindustrien og foreslår millionsatsing på bioøkonomi.

Bioøkonomi Arbeiderpartiet vil satse mer på skog og lanserer fem punkter for å skaffe flere arbeidsplasser i skogindustrien. Illustrasjonsbilde 

NAMDALSAVISA

OSLO:  I forbindelse med at Stortinget behandler Revidert nasjonalbudsjett (RNB) onsdag, fremmer Ap et forslag som innebærer mer satsing på skog. Partiet setter av 20 millioner til forskning på bioøkonomi i RNB, skog og jord. Resten av punktene er basert på alternativt budsjett, industrimeldingen og et representantforslag om biodrivstoff fra våren 2017.

Arbeiderpartiet vil bruke norsk skog til å skape nye arbeidsplasser og å ta vare på miljøet.

– I alle våre alternative budsjetter har vi fremmet forslag for å skape arbeidsplasser basert på bioøkonomien, men regjeringen har stemt i mot, sier stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol som mener en slik satsing vil være viktig for Namdalen.

– Under Høyre/Frp-regjeringen skapes det nesten ikke arbeidsplasser. Dette er nok et eksempel på at regjeringen ikke griper mulighetene, fortsetter Kjerkol.


Dette er  5-punktslisten til Ap:

      1. Norsk skog på tanken

For å nå Paris-målet, må vi kutte utslippene fra transport. I 2025 skal alle nye biler som blir solgt, være nullutslippsbiler. Likevel vil bare halvparten av bilene i 2030 være nullutslippsbiler. Derfor må vi kutte utslippene fra biler som i dag kjører på bensin og diesel og som fortsatt vil kjøre på norske veier i mange år fremover.

Arbeiderpartiet vil derfor satse på bærekraftig biodrivstoff laget av grener, topper og andre rester fra skogen. Slik bruker vi norsk skog – og unngår dessuten å bruke palmeolje på tanken.

     2. Bygg med mer norsk tre

Arbeiderpartiet vil at staten skal prioritere å bruke norsk tre i bygg. Tre i bygg er klimavennlig fordi det lagrer karbon og fordi det erstatter andre byggematerialer med langt større karbonavtrykk. Vi må sørge for at de som har ansvar for offentlige innkjøp har den kunnskapen og kompetansen de trenger for å etterspørre mer norsk tre i bygg.

     3. Nytt forskningssenter for bioøkonomi

Vi trenger tettere samarbeid mellom forskning og næringsliv, for å bruke de mange mulighetene som ligger i skognæringen. Forskningssentrene for miljøvennlig energi har vært svært vellykket. Derfor foreslår Arbeiderpartiet i revidert nasjonalbudsjett å starte et nytt forskningssenter for bioøkonomi. Det er satt av 15 millioner til dette forskningssenteret og 5 millioner til forskning på skog og jord.

     4. Skogen gir norske arbeidsplasser 

Nabolandene våre Sverige og Finland lager mye mer biodrivstoff enn det vi gjør i Norge. Det vil Arbeiderpartiet gjøre noe med, og har derfor foreslått i Stortinget å opprette en støtteordning som ikke bare dekker de tidligste forsøkene med å produsere biodrivstoff, men også større industriprosjekter. Ved å lage biodrivstoff i Norge, kan vi skape nye arbeidsplasser.

     5. Samarbeid mellom skognæringen og myndighetene

Skognæringen har etterspurt et samarbeidsråd. Arbeiderpartiet vil komme dem i møte og etablere et permanent råd der skog- og trenæringen og myndighetene kan møtes for sammen å utvikle næringen videre.