Flytter elever til den nedlagte Kjella-skolen

Det er i alle fall forslaget når Bindal kommune sender ei midlertidig skolegrenseendring ut på høring.

Ungdomsskole-elevene i Terråk flyttes til Kjella skole i Sørhorsfjord under oppussingsperioden. 

NAMDALSAVISA

BINDAL: Bakgrunnen for flyttinga er at kommunestyret har vedtatt å renovere og bygge om Terråk skole. Som følge av det må skolen drives i alternative lokaler. Å ta i bruk den nedlagte skolen på Kjella vurderes som den beste løsninga ifølge oppvekst- og kultursektoren.

– Det begrunnes i at dette er lokaler som er godt egnet for formålet, og vil gi elevene det beste fysiske læringsmiljøet vi kan tilby, står det i forslaget.

Flytting av elevene vil medføre økt reisetid med tanke på skoleskyss, og kommunen vurderer at det er de eldste elevene som vil takle det best, dermed er det ungdomsskoleelevene som foreslås flyttet.

– Lengst reiseveg vil eleven fra Harangsfjord få. Båtruta starter klokka 07.15, og eleven vil være tilbake klokka 16.30.

Derfor vurderes flere alternativer, og rådmannen vil vurdere innspill. Høringsfristen er satt til 3. august, og saken behandles i ekstraordinært kommunestyremøte 9. august.