Gir tilskudd til skytterlag

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Formannskapet i Namsskogan har bevilget 50.000 kroner i tilskudd til Namsskogan skytterlag til kjøp av bygninga som benevnes som «Syfabrikken» på Bjørhusdal industriområde.

Det er Aplittforedling AS som har tilbudt bygget for salg for 200.000 kroner. Skytterlaget har de siste årene etablert anlegg for innendørs skyting i bygget og ønsker å videreføre aktiviteten.

Formannskapet har samtidig godkjent at bygget omreguleres fra industri til kulturformål.