Sandberg ute av kurs

«Nå er tida inne for at de kommer på banen.»

NAMDALSAVISA

Fremskrittspartiet har mange dyktige lokalpolitikere over hele landet, også i kystkommunene. Fiskeriminister Per Sandberg har alltid hatt en høy stjerne blant Frp-velgerne utenfor Oslo-gryta. Nå er tida inne for at de kommer på banen og sørger for at ministeren kommer på rett kurs og sørger for at kystkommunene får sine rettmessige inntekter fra havbruksnæringa.

I slutten av mai sørget et flertall i næringskomiteen på Stortinget for at vedtak som innebærer at oppdrettsselskapene må betale ei avgift for arealet de benytter i sin industri. Regjerings-partiene Høyre og Frp kom i mindretall. Sandberg opptrer som en dårlig taper med mangel på respekt for vedtaket og for kystkommune.

Han mener at staten ikke makter å innføre ei slik avgift innen 1. juli i 2018. Regjeringspartiene mener fortsatt at ei slik avgift vil påføre oppdrettsselskapene unødige utgifter og mener at det vil føre til færre nyetableringer i næringa.

Oppdrettsnæringa i Norge har inntekter i milliardklassen og føringene er klare. Det er innen blå sektor at den store veksten vil komme i fiskerinasjonen Norge i årene som kommer. Mange hevder at oppdrettsnæringa bare er i barndommen ennå, og utsiktene er fortsatt lyse tross luseproblematikken.

Selskapene som opererer langs norskekysten, bidrar til arbeidsplasser og vekst i lokalmiljøene. Men de har fram til nå ikke betalt for arealet de benytter. Den foreslåtte arealavgifta vil oppdrettsselskapene fint kunne leve, og den vil ha positiv betydning for kystkommunene.

De som til enhver tid blant annet må sørge for at infrastrukturen er av en slik standard at oppdrettsselskapene kan drive effektivt.

Det må være i oppdrettsselskapenes interesse at kystkommunene har ressurser til å kunne tilby areal og støttefunksjoner i framtida. Det er også verdt å merke seg at oppdrettsselskapene ikke har holdt fanen høyt for å hindre at ei slik avgift blir innført.

Fiskeriministeren kan ha politiske motiver for å forsinke innføringa av avgifta, men han kan ikke skylde på tidsaspektet. Uavhengig av hvillen regjering vi har hatt, har det ikke tidligere bydd på problem å få satt nye avgifter ut i livet.