Skal øve og slår full alarm

Sykehuset Namsos skal teste sin beredskap og slår trippelalarm.

STOR ØVELSE Torsdag formiddag skal sykehus, politi, brann og sivilforsvar øve sammen for å teste beredskapen ved større ulykker. Bildet er tatt ved en tidligere øvelse.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Sykehuset øver sammen med politi, brannvesen og FIG/Sivilforsvaret torsdag formiddag.

Alarmen vil  gå en eller annen gang på morgen/formiddag, og scenariet er følgende:

«Fly har styret på Berg - masseskade, mange hardt skadde og flere døde. Levende markører.»

Slår trippelalarm

– Det blir slått trippelalarm fra AMK - ambulanse, politi og brann blir sendt ut. Helse Nord-Trøndelag skal delta med fem-seks ambulanser, sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i Helse Nord-Trøndelag.

Karlsen forteller at akuttmottaket settes i kriseberedskap, sykehuset etablerer kriseledelse, ansatte kalles inn, traumeteam etableres, operasjonsstuer frigjøres og klargjøres.

 – Det er rett og slett et stort apparat der vi tar sikte på å trimme evnen til å varsle, agere, hente ut skadde, ta i mot og behandle. I tillegg vil vårt såkalte PIP-team (psyk) blir trimmet i å håndtere pårørende som både vil ringe og oppsøke sykehuset, fortsetter Karlsen.

Kan vekke såre minner

I og med at vi øvelsen er basert på en tidligere hendelse - Widerøe-ulykken på Berg 27. oktober 1993 - ønsker helseforetaket å varsle øvelsen på forhånd.

– Vi er klar over at dette kan vekke såre og krevende minner, men hensynet til at det er helt nødvendig å øve på slike hendelser til beste for innbyggerne i Namdalen, veier tungt - og ut fra ei helhetsvurdering kjører vi øvelsen fysisk på Berg og i sykehuset. Av hensyn til publikum vil det ikke bli kjørt utrykning med blålys og sirener, sier Svein H. Karlsen.