Vil ha vannmålere i alle hus

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Kommunestyret i Overhalla har satt av 250.000 kroner for å få laget et forprosjekt som skal se på muligheten for å installere vannmålere i alle private hus.

Det er i dag for stort avvik mellom produsert mengde vann og det som er antatt forbruk. I en enøk-analyse er det pekt på at vannmålere vil være det enkelttiltaket som i størst mulig grad kan bidra til å redusere avviket.

Forprosjektet skal vurdere både tekniske løsninger og økonomi og være avsluttet i løpet av kommende vinter/vår.