Sykehuset Namsos testet katastrofeberedskapen på Berg-ulykken i 1993

– Svært viktig gjennomgang

Klokka 09.15 torsdag morgen går alarmen. Et fly har styrtet på Berg i Overhalla. 15 personer i flyet. Skadeomfanget er ukjent.

Mange i sving Sykehuset Namsos hadde katastrofeøvelse på Berg.  

Det er sjeldent at vi kaller inn folk som ikke er på jobb når det er øvelse

Svein Karlsen, kommunikasjonssjef Helse Nord-Trøndelag
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Heldigvis er det bare en øvelse. Øvelsesscenarioet denne dagen er nesten helt likt den tragiske hendelsen på Berg i Overhalla i 1993, da et Widerøe-fly i rute fra Værnes til Namsos havarerte i et skogholt på Berg. Flyet hadde et mannskap på fire og 17 passasjerer. To av mannskapet og fire av passasjerene omkom i ulykka.