Fikk ikke flertall for økt forskning

Men Arbeiderpartiet fikk ikke flertall for å bruke 20 millioner til forskning på bioøkonomi.

STEMT NED Ingvild Kjerkols Arbeiderpartiet fikk ikke flertall for å bruke mer penger til forskning på bioøkonomi. 

NAMDALSAVISA

OSLO: Det var under Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett, at partiet foreslo å styrke satsinga som kan styrke skognæringas posisjon i den norske økonomien.