Fire millioner til viktig veg

Fylkestinget har bevilget fire millioner til fylkesveg 770, og framskynder dermed utbedringa av innfarten til Rørvik. Over helga starter asfaltering av den viktige vegstrekninga.

Fornøyde Ordfører Amund Hellesø (til venstre) er glad for at vegen inn til Rørvik har blitt prioritert av fylkestinget. Med så mye trafikk, og særlig at så mange tyngre kjøretøy er avhengige av den, er fylkesråd Terje Sørvik sikker på at prioriteringa er riktig. 

Vi er glade for at de ser viktigheten av å ivareta vegen.

Amund Hellesø Ordfører i Vikna kommune
NAMDALSAVISA

RØRVIK: Fylkestinget i Nord-Trøndelag har vedtatt endring av årets budsjett, og allerede i sommer vil Ytre Namdal merke de hyggelige konsekvensene av justeringa.