Optimismen blomstrer på Statland

Ny havn før høsten

I august starter monteringa av den 210 meter lange bølge- bryteren som skal beskytte Sagvika på Statland.

JUBELDAG Aktørene bak havneprosjektet på Statland markerte at nå er alle formaliteter unnagjort, bølgebryter og kaianlegg bestilt og at både vegbygging og montering av havna kan komme i gang i august/september. Fra venstre Frank Ueberfuhr – teknisk sjef, Leif Martinsen og Bjørnar Blengsli – Statland båtforening, Svein Lervik – Statland vekst, Svein Hågensen – Statland mek. & marine, ordfører Steinar Lyngstad, Kjell Håvard Glømmen og Arnstein Seem i Statland brygge og rådmann Kjell Einvik. Kjell Ivar Tranås i MNS utvikling og Otto Ekker hadde ikke anledning til å være med på bildet.  

NAMDALSAVISA

STATLAND: – Dette er en milepæl i arbeidet med å utvikle Statland, mener Svein Lervik i Statland vekst.