Stans oljeletinga

Klimapolitikk

  Foto: Statoil

NAMDALSAVISA

Olje- og energiminister Terje Søviknes gitt oljeselskaper tilgang til rekordmange områder i Barentshavet. Dette er framtidsfiendtlig politikk, og den bør stanses av tre grunner.

1. Vi har allerede funnet for mye olje. Skal vi unngå farlige klimaendringer må vi la minst to tredjedeler av verdens kjente olje og gassreserver forbli i bakken. Vi har allerede funnet mer enn det vi kan utvinne uten å ødelegge livsgrunnlaget. Heldigvis er det fortsatt tid til å sikre en sunn planet med økosystemer i balanse, godt grunnlag for matproduksjon og nok til alle – både mennesker og dyr. Men å lete etter mer av det som skaper global oppvarming, det er dårlig ressursforvaltning.

2. Barentshavet er sårbart. Det er tunge miljøfaglige råd mot å drive oljeaktivitet i arktiske strøk – så nær Nordpolen. I disse områdene er det stor risiko for enorm og irreversibel miljøskade om et uhell skulle skje. Vil vi virkelig risikere unike naturområder for å utvinne mer klimaskadelig olje?

3. Vi risikerer skattebetalernes penger. Områdene som gis tilgang på nå er risikofylte områder å drive oljeaktivitet i. Dette betyr at for at feltene skal bli lønnsomme behøves en nokså høy oljepris. Men trendene tyder ikke på at oljeprisen stabiliserer seg høyt igjen. Likevel sikrer dagens skattesystem at oljeselskapene får refundert 80% av letekostnadene på disse områdene. Det er skattebetalernes penger.

Tida er inne for å satse nytt! Norge har fantastiske naturressurser, en lang og forblåst kyststripe, en høyt utdannet befolkning og god økonomi. Få land er så godt rustet som oss til å omstille oss ut av oljealderen på en trygg måte. Men vi får ikke en trygg omstilling om vi fortsetter å sette alle pengene på samme hest, og tvinge landet enda dypere inn i oljeavhengigheten. For å ta vare på fremtiden trenger vi flere bein å stå på.

Derfor vil ikke Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne støtte en ny regjering som går inn for mer oljeleting på norsk sokkel.