Vikna og Nærøy har mottatt 400 flyktninger

Sysselsetter 80 prosent

Vikna og Nærøy har mottatt nær 400 flyktninger de siste årene. Med et sultent arbeidsmarked er rundt 80 prosent av disse i jobb eller utdanning per i dag.

PLANEN KLAR Ansvarlige i innvandringstjenesten i Nærøy kommune med den nye planen, fra venstre: programrådgiver Monica Wannebo, rektor i voksenopplæringa, Solveig Solstad, og enhetsleder Lars Fredrik Mørch. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Ytre Namdal som vekstområde er en faktor som forklarer den høye andelen, godt arbeid i innvandringstjenesten har naturligvis også mye å si.