Til Leka-ordfører

Tvang? Du representerer feil parti

NAMDALSAVISA

Jeg merker meg at Lekas ordfører er rystet og oppgitt over tvangssammenslåing av sin egen kommune med andre kommuner. «De som stemmer for tvang vil aldri bli glemt» siterer NA på framsiden lørdag 3. juni.

Jeg har et spørsmål til Per Helge Johansen: Hvorfor er tvang så mye verre når det utføres mot deg og dine interessers eget forgodtbefinnende, men ikke galt når det går ut over enkeltindivider? Hvis du virkelig er motstander av tvang, så representerer du feil ideologi og feil parti.


Ordføreren i Leka er klar for votering på Stortinget – usikker på møte med Sanner

Til Oslo for å få dommen

Torsdag skal Stortinget fatte vedtak om sammenslåing. Arbeidet med sammenslåing av de fire kommunene Vikna, Nærøy, Leka og Bindal har ikke kommet i gang på grunn av at Leka-ordføreren ikke vil være med på det.

 

Tvang er tydeligvis ikke så farlig når man eksempelvis inndriver inntekts og eiendomsskatt fra Ola og Kari Nordmann, eksproprierer eiendommen til personen/bedriften som ikke vil danse etter fløyta til de i maktposisjon, eller nekter en person å bruke sin egen eiendom slik han/hun ønsker?

Er du enig i at tvang eller trusler om vold er både umoralsk og svært inngripende i individets individuelle frihet, så er jeg enig med deg om at en tvangssammenslåing av din kommune er fryktelig overgrep mot deg! Hvis man derimot fremmer tvang mot fredelige borgere i mange andre sammenhenger, så kan man ikke samtidig klage på å få den samme tvangen rettet mot seg selv i denne sammenhengen.

Vi i Liberalistene vil alltid forsvare den aller minste minoriteten, nemlig individet, mot alle former for tvang og trussel om vold.

Jeg håper at du ser ironien i ditt eget utsagn.


Sp-politiker i Leka på kollisjonskurs med egen ordfører

Hun taler Roma midt imot

Sp-politikeren i Leka er på solid kollisjonskurs med egen ordfører i sammenslåingsspørsmålet. – Glem reversering, la oss komme oss videre.