Entusiasmen blant ordførerne varierer, tross mange titall milliontilskudd:r

Et historisk fellesmøte

De fire kommunene får over 50 millioner fra staten for prosessen med å slå seg sammen. Entusiasmen blant de fire ordførerne er mildest talt varierende.

HISTORISK MØTE: Fra venstre kommunaldirektør Hans Brattås, assisterende kommunaldirektør Trude Mathisen, viknaordfører Amund Hellesø, rådmann Knut Thoresen, bindalsordfører Britt Helstad, lekaordfører Per-Helge Johansen, nærøyordfører Steinar Aspli, direktør Egil Johansen hos Fylkesmannen i Nordland, rådmann Roy Harald Ottesen, seniorrådgiver Robert Isaksen, Nordland, rådmann Solveig Slyngstad og rådmann Helge Thorsen. 

MOT: Lekaordfører Per-Helge Johansen både viste og uttrykte sin misnøye med opplegget fra staten og de to fra fylkesmannen. 

NAMDALSAVISA

BINDAL: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag inviterte onsdag Vikna, Nærøy, Leka og Bindal til et forberedende møte på Terråk foran det felles kommunestyremøtet på Leka 21. august. I tillegg var Fylkesmannen i Nordland representert ved direktør for beredskaps- og kommunalavdelinga Egil Johansen og seniorrådgiver Robert Isaksen.

Ansvarlige for møtet var kommunaldirektør Hans Brattås og assisterende kommunaldirektør Trude Mathisen i Nord-Trøndelag, mens bindalsordfører Britt Helstad var vertskap. Rådmennene i de fire sammenslåtte kommunene var dessuten med.

Alle de fire ordførerne har uttrykt sin klare misnøye mot bruken av tvang i kommunereformen. Bindalsordfører Britt Helstad og lekaordfører Per-Helge Johansen har sagt klart fra at de ønsker en reversering av vedtaket ved et eventuelt regjeringsskifte i høst.

Uenige ordførere

Men bare lekordføreren fortsatte med å demonstrere sin misnøye under møtet i Bindal.

– Vi er med på to ting, dagens møte og møtet den 21. august. Prosessen videre må vi ta senere, gjentok Per-Helge Johansen flere ganger og påpekte at valget 1. september kan snu alt.

Han hevdet samtidig at ingen ting i lovverket krever noen hast i prosessen med sammenslåing. I lunsjpausen kom det tydelig fram at lekaordføreren var på kollisjonskurs med blant annet viknaordfører Amund Hellesø i sin tilnærming til vedtaket i Stortinget.

Også bindalsordfører Britt Helstad gjorde det klart at kommunen deltar for fullt i prosessen, selv om nordlandskommunen vil få det mest krevende arbeidet. Det understreket også bindalsrådmann Knut Thoresen, som viste til at Bindal har et utstrakt samarbeid nordover og må ”ri to hester” i prosessen.

Navn klart i november?

Det var enighet i møtet om at det felles kommunestyremøtet avholdes på Leka 21. august. Dette møtet er kun et drøftingsmøte, uten noen vedtaksmyndighet. Fylkesmannen ønsket å avholde separate kommunestyremøter for vedtak samme dag, men dette var det ikke stemning for. Møtedato for disse blir fastsatt senere.

Det haster imidlertid, kommunene skal kjøre prosesser og vedta navn på den nye storkommunen med 12.000 innbyggere innen 1. november. Navn bestemmes imidlertid av staten, men kommunenes ønsker vil bli tillagt stor vekt, ifølge Hans Brattås.

Videre skal fellesmøtet drøfte sammensetning av ei fellesnemnd for det videre arbeidet, og kommunestyrene skal vedta disse. Det skal være minst tre kommunestyremedlemmer fra hver kommune, og ansatte skal være representert. Innbyggertallet i kommunene bør også avspeiles i fellesnemnda. Det er anledning til å velge ei stor nemnd med et arbeidsutvalg eller ei mindre nemnd uten.

Millionbeløp følger med

Ifølge assisterende kommunaldirektør Trude Mathisen følger det med betydelige midler fra staten for å gjennomføre prosessen fram til 1. januar 2020. De fire får dekket 41 millioner kroner i engangskostnader og 5,1 millioner i reformstøtte. I tillegg yter staten inndelingstilskudd over 15 år, basistilskudd for overgangsordning, regionsentertilskudd og tilskudd til infrastruktur.

Et par av rådmennene lurte på om kommunene fikk beholde tilskuddene uansett om sammenslåingsvedtakene ble reversert. Det er for øvrig rådmannsgruppa som skal fremme et notat som grunnlag for drøftingene i det felles kommunestyremøtet på Leka.