Lierne vil forsterke markedsføring

NAMDALSAVISA

LIERNE: Kommunestyret i Lierne ønsker å forsterke markedsføringa av Lierne som en nasjonalparkkommune.

Kommunen er med i foreninga for Norges nasjonalparkkommuner, og kommunestyret har bedt rådmannen om å opprette ei gruppe som skal bestå av representanter fra kommunen, Nasjonalparksenteret, nasjonalparkforvalteren, Visit Lierne, fjellstyrene og Lierne Utvikling.

Lierne kommune skal delta på de arenaer som er relevante og som gir et utbytte. Det er ei forutsetning at aktiviteten som aktiv nasjonalparkkommune skal styres gjennom vedtatt budsjett.