Nei til Namsos ved alle anledninger

Alltid negativ

Overlege Kjell Griegel ved Sykehuset Namsos spør hvorfor det kommer protester fra krefter ved Sykehuset Levanger hver gang det skal gjøres investeringer i Namsos.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

Hvorfor protester fra Sykehuset Levanger hver gang det skal investeres ved Sykehuset Namsos?

Med tilbakeblikk på noe av sykehushistorien i Nord-Trøndelag er dette en kjensgjerning.

Utbyggingen på 1980-tallet ble gjennomført etter en rekke år med motstand fra Levanger.

Da CT-maskin skulle kjøpes inn i Namsos, ble det gjort etter protest fra Levanger. Alle sykehus har i dag CT-maskiner. MR-maskin mente Levanger var helt unødvendig i Namsos. MR-maskin har de aller fleste sykehus i dag.


Ressursfordelingen i Helse Nord-Trøndelag

PR-kåte overleger eller varsko om noe galt?

 

Nå er det snakk om å oppgradere en intensivavdeling og operasjonsvdeling som snart er 30 år.

Mye skjer på 30 år, og hovedbegrunnelsjen er å effektivisere og bedre logistikken. Behovet for en bedre legevakt ved sykehuset har lenge vært påtrengende og er søkt løst ved denne utbyggingen. Behovet for flere enkeltrom lar seg antagelig ikke gjennomføre denne gangen. Intermediæravdeling, som er etablert på Stjørdal og Steinkjer, er ikke etablert i Namdalen. Øye, øre-nese-halsavdeling, og nevrologiske avdeling er for hele fylket ved Sykehuset Namsos. Disse avdelinger krever også oppgraderinger.


 

Det er jo ingen tvil om at det i overskuelig fremtid skal være et sykehus i Namsos. Den siste tids utredninger har vist at dette er en absolutt nødvendighet med den geografi vi har i området.

Det er mange i hele fylket som mener det er viktigere for de som bor nord i fylket å ha eget sykehus enn de som bor i sørdelen av fylket. Den planlagte utbyggingen er påtrengende, og har vært planlagt i mer enn 10 år.