Vil ikke forplikte seg til kjøp av leiligheter i Namdalseid sentrum

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Etter forslag fra ordfører Steinar Lyngstad (Sp) har kommunestyret i Namdalseid sagt nei til at kommunen skal forplikte seg til kjøp av ei eller to leiligheter i det planlagte Sentrum borettslag.

Begrunnelsen er at kommunen har en overkapasitet på kommunale boliger/leiligheter.

– Vi har hatt dette over tid og fikk derfor en betydelig svikt i leieinntektene i 2016. Det er fortsatt ledig kapasitet, så fokus framover blir å ha mest mulig utleie på det vi har fra før av boliger og leiligheter, sier ordfører Steinar Lyngstad.

Rådmannen hadde innstilt på at politikerne skulle si ja til at det ble startet en dialog med utbyggerne for å vurdere kjøp.

Det er Dalaberget eiendom og Ingvaldsen eiendom skal planlegger å føre opp et bygg med 6–8 leiligheter hvor fire allerede er reservert.