Fortsatt lav ledighet i Nord-Trøndelag

Her er ingen arbeidsledig

Ved utgangen av juni er det registrert to prosent helt ledige i fylket. Høylandet er i særklasse. Der er ingen registrert som arbeidsledig.

Ingen er registrert helt arbeidsledig på Høylandet i juni.  Foto: Tor Ivar Viken

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ved utgangen av juni er det 1.386 registrert helt ledige i fylket. Det er 158 færre enn på samme tid i fjor.

Samtidig har antallet arbeidssøkere på tiltak økt noe fra 2016, og i alt er 398 på tiltak. Dette utgjør 0,6 prosent av arbeidsstyrken, og gir en bruttoledighet på 2,6 prosent. 

Ingen ledige i Høylandet

Helst spesielt er det at Høylandet ikke har noen arbeidsledige registrert i det hele tatt i juni.
Ellers har 17 av 23 kommuner har hatt en nedgang i ledigheten siden juni i fjor. Av bykommunene er det relativ lik nedgang i ledigheten for Namsos, Stjørdal og Levanger på rundt 10-11 prosent.

Vikna har størst økning med 30 prosent, eller 12 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Også Snåsa, Namsskogan, Grong og Nærøy har en liten økning i ledigheten. Høyest ledighet er det i Verran, med 3,2 prosent.

– Nord-Trøndelag har lenge hatt en god utvikling med lav ledighet og etterspørsel etter arbeidskraft. Den høye aktiviteten innenfor bygg og anlegg og industrien spesielt, gir grunn til å tro at situasjonen vil holde seg slik en stund framover, sier fylkesdirektør i Nav Nord-Trøndelag, Vegard Rydningen. 

Forholdene på arbeidsmarkedet gjør også at flere får muligheten til å prøve seg i jobb gjennom tiltak. I sommermånedene juli og august reduseres imidlertid tiltaksaktiviteten. 

– Dette gjør vi for ikke å konkurrere med ungdommer og andre om sommerjobber, sier Rydningen.

12 ledige jobber i Lierne

I alt er det 417 ledige stillinger registrert i Nord-Trøndelag, 304 av disse er i bykommunene og 113 i  de øvrige kommunene (27 prosent).  Lierne skiller seg ut med 12 ledige stillinger, som viser at lefsebaksten er på veg inn igjen.

Færre unge ledige

 Ledigheten har gått ned i alle aldersgrupper med unntak av arbeidssøkere som er 50 år, eller eldre. Denne gruppen har økt med 16 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Når det gjelder unge under 30 år er det 486 helt ledige i denne gruppen. Dette er 3,6 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Utviklingen for ungdomsgruppa er veldig positiv. Samtidig viser tallene at aldersgruppen 20 – 29 år er den med høyest relativ ledighet. Dette betyr at innsatsen overfor ungdom må fortsette med full styrke. Her tar Nav ansvar sammen med skole, utdanningsmyndigheter og næringsliv, sier Rydningen.