SS-invest planlegger innovasjonsbygg i Rørvik havn

Nytt storprosjekt kommer

InnovArena AS er navnet på et gedigent innovasjonsbygg som planlegges i Rørvik havn. Bak millionprosjekt står SS-Invest AS.

Plan: Her er det nye bygget planlagt. Det skal delvis bygges sammen med eksisterende lagerbygning, men noe skal også rives for å gi plass til det nye innovasjonsbygget. 

NAMDALSAVISA

Rørvik: Planene har vært kjent ei stund og blant annet blitt presentert for ordførerne under den siste samlinga i Region Namdal. Prosjekteier har imidlertid ikke ønsket at planene skulle bli presentert i media ennå, men nå er hele prosjektet lagt ut offentlig i postjournalen til Vikna kommune gjennom Trønderplan.