Seilasen fortsetter

For egen regning

STOLT ØYEBLIKK For NA-redaktør Kim Riseth (bak til høyre) var møtet med barnebarna til initiativtakeren til NA høydepunktet under seilasen med færingen. Fra venstre: Anne Karin Olsen, Terje Hjelmsø og Helene Hjelmsø. Foran: færingseilerne Ole Anders Fougner og Birger Aarmo.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

I dag klapper færingen Stolt Namdaling, som NA har seilt, rodd og slept fra innerst i Bindal, til kai på Lauvsnes i Flatanger. Dermed er jubileumsseilasen i vårt hundrede år gjennomført, fra vår nordligste kommune, til den sørligste. Det er blitt ei eventyrlig markering av vårt eget jubileum, men først og fremst ei feiring av hele Namdalen, og alt vi har å by på. Og den seilasen avsluttes ikke på Zanzibar Inn i kveld. Det er bare begynnelsen.Færingens eventyrseilas langs Namdalskysten er i gang, og båtbygger-grenda Reppa var første stopp

Stolt av eldgamle båtbygger-tradisjoner

Færingen Stolt Namdalings første stoppested var på den gamle båtbygger-grenda Reppa i Bindalsfjorden. Her er det produsert tusenvis av færinger fra 1700-tallet og fram til midten av 1900-tallet.

 

Hensikten med turen var å ta utgangspunkt i historien, om hvordan kysten har bundet sammen Namdalen, med elva og skogen. Derfor var det helt naturlig at det var på Salsbruket det hele startet – med tresliperiet, der arbeidsfolk etter lang kamp organiserte seg, og så behovet for ei avis som kunne tale deres sak. Sliperiarbeider Wilhelm Flotvik satte seg i færingen, rodde utover Opløfjorden, for å finne andelstakere til å starte avisa. To år tok det før den ble en realitet.


For over 100 år siden satte sliperiarbeideren Wilhelm Flotvik seg i en færing for å samle penger til å starte ei avis

Tilbake dit eventyret startet

– Det har vært helt spesielt for oss å følge færingens seilas, sier barnebarna til sliperiarbeider Wilhelm Flotvik. Mannen som for over hundre år siden rodde ut Opløfjorden i en færing for å samle andelstakere til å starte en avis.

 

Mye er forandret på de 100 årene. Ikke minst er samfunnet helt annerledes. Journalistikken, det å ha noen som holder øye med makta og skal ta den svakestes parti, har tatt over for behovet for et partiorgan.

Men det var likevel veldig sterkt for meg å sitte på Salsbruket, med historien bokstavelig i talt i veggene, og partifanene fra hundre år tilbake som bakteppe, og prate med de tre barnebarna til sliperiarbeider Flotvik, om hvordan bestefaren kjempet og sto på hele livet i sitt engasjement for bygda og samfunnet.

Det er dette engasjementet vi ønsker å ta videre i NA i de neste 100 årene. Det er et stort ansvar, og en forpliktelse vi ikke tar lett på. Ikke minst er det blitt forsterket av alle inntrykkene fra seilasen med færingen langs Namdalskysten. Overalt har folk møtt opp, enten det var innerst i vegløse Reppafjorden, der eventyret om bindalsfæringen har sitt opphav, eller i styrtregn på Salsbruket, der halve bygda og hele hornmusikken sto på kaia.


Se opptak fra NAs jubileumssending fra Salsbruket

Se opptak fra NAs jubileumssending fra Salsbruket.

 

I samtalen med de tre barnebarna til Wilhelm Flotvik var det ett ord de hele tida gjentok – stolthet. Stoltheten over plassen de kom fra, og det bestefaren og mange andre rundt ham klarte å få til, mot alle odds. Det å bygge stolthet har vært hele kjernen i både seilasen vi har lagt ut på, og hele vår jubileumsfeiring.

Samtidig har vi brukt moderne virkemidler til å fortelle denne historien på – enten det er i form av direktesendinger på Facebook eller ved å la deg bli med oppi færingen og oppleve Sør-Gjæslingan i 360 grader fra toppen av masta. Over 100.000 fra hele landet har fulgt med på sendingene.


Se kveldssending fra Sør-Gjæslingan i opptak

Se opptak av Færingen Live sin kveldssending fra Sør-Gjæslingan.

 

Selv om seilasen er over, fortsetter vi med ei rekke andre prosjekter utover høsten. Ikke minst skal vi gå i fotsporene til Namdalens kanskje mest markante og spesielle person gjennom tidene, oppfinneren og stortingsmannen Hans Barlien, og følge ham fra Namsen til Mississippi-elva. Og selv om det blir jubileumsfest på Zanzibar Inn fredag kveld, er selve bursdagsfesten i NTE Arena nyttårsaften – i samme øyeblikk som Trøndelag blir ett fylke.


Vi tror det er viktigere enn noen gang nå når Trøndelag blir ett, å dyrke stoltheten og samholdet i Namdalen. Det betyr ikke at vi ikke skal være kritiske og ta opp ting som også går galt. Det er grunnleggende i et demokrati, og den eneste måten det går an å forbedre ting på.

Det er som en annen markant namdaling, NTS-kaptein Harry Bøe, sa i vårt helgebilag forrige fredag: «Det er ikke historien som er viktig – det er framtida.»

Det er et godt poeng å ta med seg, samtidig som vi må kjenne historien for å bygge framtida.

Eller som slagordet en annen 100-åring, RBK, har valgt seg: «Stolt fortid – stor framtid.»

La det bli oppsummeringa for seilasen – så langt.